Oplossingen: ICT Beheer

Om uw systemen volledig operationeel te houden is het van groot belang dat er periodiek en preventief onderhoud verricht wordt. Dikwijls komt u daar zelf niet of nauwelijks aan toe. Hierdoor ontstaat het gevaar dat uw apparatuur verouderd is, voordat u dit in de gaten hebt. Of erger nog: uw apparatuur begeeft het.

Steeds minder bedrijven willen afhankelijk zijn van de alwetende systeembeheerder. Bij zijn afwezigheid 'staat de wagen vaak stil'. De zorg voor uw automatisering kunt u aan ons overlaten. Onze technische medewerkers beschikken over een brede en diepgaande kennis op hun vakgebied. Allereerst inventariseren wij de inrichting van uw

 

automatisering, en stellen vervolgens een inventarisatierapport op. Vanzelfsprekend voelen wij ons verplicht u op knelpunten te attenderen, en u voortdurend het juiste advies te geven ter verbetering van uw automatisering.

De data voor systeembeheer worden in overleg ingepland, en zijn mede afhankelijk van de complexiteit en de grootte van uw netwerk.

Tijdens de bezoeken van onze technische medewerkers zullen er diverse controles en updates worden gedaan, en eventuele problemen van gebruikers worden opgelost. Veel van onze klanten maken gebruik van Remote Beheer.

 

Wij creeren een inbel-mogelijkheid of VPN-verbinding , waardoor uw netwerk voor ons op afstand benaderbaar is. Zodra wij uw storing ontvangen loggen wij in op uw systeem, om het probleem indien mogelijk direct op te lossen.

Goede communicatie en wederzijds vertrouwen is van essentieel belang voor een goede samenwerking. Voordat het bezoek van de systeembeheerder plaatsvindt, is er altijd contact, zodat eventuele noodzakelijke voorbereidingen getroffen kunnen worden.